Flyfoto

I dag brukes flyfotoer blant annet til digitale kart. Hvis du ønsker å se hvordan et område ser ut før du besøker det, kan du enkelt gjøre dette på nett. Da viser Internett alle flyfotoene som er tatt i det området du ønsker å se. I Norge er det Kartverket som oppbevarer originalene av alle vertikale flyfotoer som har blitt tatt. Flyfotoene er fra 1935 og helt frem til i dag, og representerer hele Norge uten om Svalbard. Flyfotoene deles inn i to grupper, enten vertikalbilder eller skråbilder. De vertikale flyfotoene er tatt vertikalt ned mot bakken. Skråflyfotoene er tatt skrått ned.De originale skråbildene var det Widerøe fotoarkiv som hadde, helt til de solgte negativene i 1970. Etter at kommune i Norge fikk tilbud om å kjøpe skråbildene, ble det vanskelig å opprettholde en systematisk bevaring av bildene. Derfor valgte offentlige fotoarkiv å gå sammen for å kartlegge Widerøes fotoarkiv, og denne kartleggingen har vært fulgt opp av nasjonalbiblioteket.