Å bli en god fotograf

Det er ikke så lett å bli en god fotograf. Det krever mye feiling og prøving, samt gode fagkunnskaper. I dag finnes det blant annet en rekke studieretninger som utdanner deg til å bli en god fotograf. Det er likevel ikke nødvendig med utdannelse for å bli en god fotograf, det bare forteller noe om hvor mye fagstoff fotografen må kunne. Dette handler om fagstoff som blant annet lyssetting, skyggesetting og hvordan man skal formidle et budskap.Kanskje den viktigste forutsetningen for å kunne bli en god fotograf, er at man er nytenkende, kreativ og har et godt syn. En god fotograf er også en fotograf som leverer det kundene vil ha, selv om det ikke stemmer over ens med ditt eget syn på hva som er det beste eller mest utfordrende bildet.Det betyr at kreativiteten og skaperånden ikke må ta overhånd, dersom kundene ønsker noe annet. For å bli en god fotograf er det viktig å kunne jobbe selvstendig, så vel som med andre mennesker, for å oppnå best mulig resultat. Men i hovedsak er det som med alt annet her i verden; øvelse gjør mester.